Dit zijn Traffic Informers

En dit doen ze

Traffic informers brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel in contact met leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om ervaringen uit te wisselen en de kans op toekomstige slachtoffers te verkleinen. Bewustwording voor de leerling, rehabilitatie voor de Traffic informer.

Direct een praktijkles aanvragen?

Neem contact met ons op

U helpt toch ook mee aan een veiliger verkeer?

Risico’s in verkeer

Jaarlijks lopen honderden verkeersslachtoffers een permanente hersenbeschadiging op. Het betekent een onomkeerbare breuk in iemands leven. Jongeren zijn intensieve, maar ook onervaren verkeersdeelnemers. Juist zij lopen dus dagelijks deze risico’s.

Van mens tot mens

Traffic Informers is een uniek, van oorsprong Deens, concept dat jongeren en slachtoffers met elkaar in contact brengt. Op indringende maar ingetogen wijze vertellen de Traffic Informers over hun ervaringen voor, tijdens en na het ongeluk: van mens tot mens.

Kleinere kans

Leerlingen worden zich zo bewust van de mogelijke ernstige gevolgen van een verkeersongeval. Ze krijgen inzicht in keuzes die ze zelf als beginnende bestuurder kunnen maken om de kans op een dergelijk ongeluk zo klein mogelijk te maken.

Professionele ondersteuning

Voor de Trafic Informer is het contact met de leerlingen onderdeel van de rehabilitatie, het proces om weer een volwaardige rol in de maatschappij te spelen. Een persoonlijke coach zorgt bij deze praktijkles voor professionele ondersteuning.

Onderdeel van NAH Zorg

Traffic Informers is een initiatief van NAH Zorg. De ideële stichting NAH Zorg biedt sinds 2000 specifieke zorg en belangenbehartiging aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

NAH Zorg

Momenteel verzorgt Traffic Informers praktijklessen op meer dan tien Friese scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Ook in andere provincies is belangstelling voor dit unieke project. Erg waardevol om op deze
manier iets te betekenen voor
jongeren en hun toekomst.
Arjan van der Kraan (Traffic Informer)

Traffic informers

wordt mogelijk gemaakt door:

ROF Stichting Bevordering Verkeerseducatie